هنر وبلاگنویسی -به بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان خوش آمدید

هنر وبلاگنویسی
آشنائی با برخی وبلاگهای مفید

 
به بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان خوش آمدید

The biggest network on blogging in the world

بنام انکه جان را فکرت آموخت

سرانجام تصمیم گرفتم تمامی وبلاگهایم را که بالغ بر۳۱۳ شده بود در یک سیستم مشخصی قرار داده وبزرکترین شبکه وبلاگنویسی در ایران وجهان را ایجاد کنم این شبکه که متشکل از یک سایت در مرکز و۳۱۳ وبلاگ در پیرامون آن قرار دارد از طریق پیوندها بیکدیگر متصلند هم اینک چنانچه کاربری با افزودن واژه

(behabadi ) بهر یک از سایتهای وبلاگدهنده درایران ویا مهمترین سایتهای خارجی بسهولت میتواند وارد یکی از وبلاگها شده وبا شبکه اتصال برقرارکرده وبه کتاب آشنائی کامل باقران کریم وعلوم اسلامی واطلاعاتی در باره وبلاگ واینترنت دسترسی پیدا کند

امید است که این اطلاعات مورد توجه واستفاده کاربران عزیز قرار گیرد تا نظر دوست چه باشد

محمد علی به ابادی کاربر ملی وبین المللی ایران
http://www.behabady.ir/
http://www.behabadi.ir/
 


ارسال در تاریخ ۱۳۹۷ دوم فروردين ساعت 12:03 AM توسط behabadiارسال نظر

ایجاد وبلاگ جدید | گزارش تخلف | نمایش لیست وبلاگ هاجامعه مجازی موسیقی ایرانیان